Όροι χρήσης

1. Ποιοι είμαστε;

Το www.digramma.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η  εταιρεία με την επωνυμία Σκουλίδης Φώτης  που εδρεύει, στην Λάρισα Παπαναστασίου 83,  με Α.Φ.Μ. 052803586 και Δ.Ο.Υ. Λάρισας, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας orders@digramma.gr,  τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2411103066

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα digramma το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.digramma.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που διατυπώνονται εδώ, χωρίς καμία εξαίρεση. Αν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

2. Όροι

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Αναλαμβάνει, ωστόσο, την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αλλαγή όρων δεν περιλαμβάνει τις παραγγελίες που έχετε κάνει ήδη.

3. Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.digramma.gr, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και των παρεχομένων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγών. Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα. 

4. Λήψη αιτήματος για παραγγελία & ολοκλήρωση παραγγελιών

Με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωσή σας αφενός για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μας και αφετέρου για το ακριβές κάθε φορά στάδιο στο οποίο βρίσκεται η παραγγελία σας και την περαιτέρω εξέλιξή της, οι παραγγελίες ολοκληρώνονται ως ακολούθως:

Αποστολή αιτήματος παραγγελίας

Η παραγγελία των προϊόντων υποβάλλεται μέσω της επιλογής κάθε προϊόντος, το οποίο στη συνέχεια  τοποθετείται στο «καλάθι αγορών». O Πελάτης ενημερώνεται για τα προϊόντα που έχει επιλέξει πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση σχετικού checkbox (κουτί προς επιλογή) «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους «Όρους Ηλεκτρονικής Παραγγελίας». Με τη συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας παραγγελίας, αποδέχεστε και συναινείτε στη συλλογή και επεξεργασία των απολύτως απαραίτητων προσωπικών σας στοιχείων, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του αιτήματός σας, τα οποία εμπίπτουν στην αυστηρή πολιτική μας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Με την αποστολή του αιτήματος προς παραγγελία λαμβάνετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε δηλώσει, μήνυμα που περιέχει τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Όλα τα αιτήματά σας παραλαμβάνονται από εμάς με την επιφύλαξη ελέγχου διαθεσιμότητας των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο αίτημα παραγγελίας σας.

Επεξεργασία αιτήματος παραγγελίας

Εφόσον παραλάβουμε το αίτημά της παραγγελίας σας από τις 9.00 έως τις 21.00 σε εργάσιμη ημέρα και ώρα (από Δευτέρα έως Παρασκευή) τότε θα σας αποστείλουμε άμεσα μήνυμα στη δηλωθείσα από εσάς διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι το αίτημά σας παρελήφθη και βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας από την εταιρεία μας. Διαφορετικά το εν λόγω μήνυμα θα το λάβετε εντός της αμέσως επόμενης εργάσιμης ημέρας. Κατά το στάδιο της επεξεργασίας του αιτήματός σας ελέγχεται η διαθεσιμότητα του συνόλου των προϊόντων που περιλαμβάνει το αίτημα παραγγελίας σας.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα σε κάποιο/α από τα είδη που παραγγείλατε, τότε η Εταιρεία μας θα επικοινωνεί μαζί σας ,είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω email προκειμένου να προβούμε σε τυχόν τροποποίηση, διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας σας. Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί σας για διάστημα 10 ημερών από την αποστολή του αιτήματος παραγγελίας σας, το αίτημα σας ακυρώνεται αυτομάτως και θα πρέπει να αποστείλετε ξανά νέο αίτημα προς εμάς. Σε κάθε περίπτωση τυχόν νέα παραγγελία σας (τροποποιηθείσα ή μη), θα ακολουθεί εκ νέου τα στάδια λήψης, επεξεργασίας, επιβεβαίωσης κλπ παραγγελίας.

Η Εταιρεία μας, καθ΄όλη τη διάρκεια και μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση της παραγγελίας σας σε εσάς, δύναται να επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικά ή/και με email στα στοιχεία που μας δηλώσατε κατά την δημιουργία της παραγγελίας σας, για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη λήψη, την επεξεργασία, την εκτέλεση ή/και τη μεταφορά της παραγγελίας σας ή/και την πληρωμή ή/και την επιστροφή των προϊόντων ή για ο,τιδήποτε άλλο.

Η τυχόν κατοχή και χρήση οποιουδήποτε προωθητικού κουπονιού ισχύει για όλες τις ηλεκτρονικές (online) παραγγελίες σας.

5. Περιορισμός ευθύνης

5.1  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

5.2  Καμία ευθύνη για σφάλματα.

Το digramma.gr δεν κάνει καμία αλλαγή στα αρχεία των πελατών και ουδεμία ευθύνη φέρει για σφάλματα που προκλήθηκαν από ορθογραφικά λάθη, γραφικά, γραμματική, χτυπημένες γραμματοσειρές, σημεία κοπής, τελικό μέγεθος προϊόντος.

6. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα digramma ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ο Δημιουργός, καθώς και ο επισκέπτης του ιστοτόπου www.digramma.gr που χρησιμοποιεί τη σχετική εφαρμογή costumization (φτιάξτο μόνο σου), ώστε να δημιουργήσει το δικό του σχέδιο προς εκτύπωση, φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας ή της βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων για τα σχέδιά του που προβάλλονται ή παραχωρούνται προς εκτύπωση στο digramma και με το παρόν καθιστά αζήμια και απαλλάσσει το digramma από κάθε απαίτηση ή/και αξίωση αποζημίωσης λόγω τέτοιας παράβασης.

Σε κάθε περίπτωση Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τα σχέδια των Δημιουργών καθώς και των χρηστών της εν λόγω εφαρμογής costumization, οι οποίοι φτιάχνουν τα δικά τους σχέδια προς εκτύπωση και προς ιδία χρήση κι αν κρίνει ότι αυτά προωθούν την πορνογραφία, τη βία, την παρανομία ή ότι είναι με οιονδήποτε τρόπο προσβλητικά, ή να αρνηθεί την εκτέλεση της custom παραγγελίας. Η παραβίαση των ανωτέρω Κανόνων Ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διώξεις.  ΕΤΑΙΡΙΑ θα ερευνήσει συμβάντα που πιθανόν να σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις και δύναται να εμπλέξει και να συνεργαστεί με τις Αστυνομικές Αρχές στην δίωξη εκείνων που σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις.

7. Ευθύνη Χρηστών

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.digramma.gr συμφωνούν να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα digramma για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας ή περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με τον νόμο ή τις ισχύουσες συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ή παραβαίνει ηθελημένα ή αθέλητα την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, ή δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

8. Χρήση cookies

To  digramma χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη και εξατομικευμένη εμπειρία των επισκεπτών του, χωρίς να αποθηκεύει αναγνωρίσιμες πληροφορίες για αυτούς. Η χρήση των cookies (Google Analytics cookies), επιτρέπει στο  digramma, να αναγνωρίζει και να μετράει τον αριθμό των επισκεπτών και να παρακολουθεί την επισκεψιμότητα των επιμέρους σελίδων του site για τη βελτίωση του περιεχομένου και την προσαρμογή του site στις “συνήθειες” των επισκεπτών στην πλοήγησή τους. Έτσι επιχειρείται μια συνολική βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του site, εξασφαλίζοντας ότι οι επισκέπτες μπορούν να πλοηγηθούν καλύτερα σε αυτό, μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν εύκολα αυτό που χρειάζονται και μπορούν να ρυθμίσουν τις προτιμήσεις τους για το site, όπου δίνεται τέτοια δυνατότητα.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών ενός site και είναι μια τυποποιημένη μέθοδος καταγραφής των προτιμήσεων των επισκεπτών. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα cookies στο http://www.allaboutcookies.org.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης του digramma.gr δεν επιθυμεί τη χρήση cookies, μπορεί να αποκλείσει τη δημιουργία τους από τις ρυθμίσεις του browser του.

Έλεγχος των προσωπικών δεδομένων

Με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μας δίνετε προσωπικά δεδομένα, το digramma δεν θα κοινοποιεί τα δεδομένα αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την άδειά σας. To digramma διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει περιοδικά ενημερωτικά-διαφημιστικά email. Εσείς έχετε την δύνασθε είτε να συναινέσετε σε αυτό είτε να επιλέξετε να μην είστε αποδέκτης αυτών των email.

9. Τελικές Διατάξεις

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Ομοίως, το site έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στη Λάρισα και η Ελληνική Νομοθεσία θα καθοδηγεί την χρήση του site και την ερμηνεία του. Αν ο Χρήστης επιλέξει να αποκτήσει πρόσβαση στο site από άλλη χώρα, έχει την ευθύνη να ακολουθήσει τους Νόμους της χώρας αυτής.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του Πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Λάρισας.